LAFARGE Bezbednost i zdravlje

Početna / Bezbednost i zdravlje

Proizvodi i primena

Kontakt

 • Lafarge BFC, Trg BFC 1, 21300 Beočin
 • 021/874 444
 • 021/874 478
 • 021/874 772

Lična zaštitna sredstva (LZS)

Obavezna LZS

 • Zaštitni šlem
 • Zaštitne naočare
 • Radno odelo visoke vidljivosti (fluo prsluk)
 • Zaštitne cipele,Tip S3 u zgradi (zaštita prstiju i pete)

Dodatna LZS

 • Rukavice
 • Maska
 • Vizir
lzs odelo
icon rukavice

Rukavice

icon maska

Maska

icon vizir

Vizir

SKELE

Radna skela

Radnom skelom, smatra se privremena konstrukcija koja nosi radnu platformu, stepenište ili drugi prilaz na kome se obavlja rad i kretanje radnika ili ručni prenos.

Radne skele se postavljaju, održavaju, koriste i uklanjaju prema tehničkoj dokumentaciji koja mora da sadrži:

 1. analizu opterećenja, proračun svakog nosećeg elementa skele, proračun veza elemenata i dokaz stabilnosti skele u celini;
 2. dispoziciju konstrukcije skele sa osnovnim dimenzijama, izgledom i poprečnim presecima;
 3. proračun i prikaz oslanjanja skele;
 4. crteže elemenata skele sa dimenzijama, međusobnim rastojanjima i detaljima međusobnih veza
 5. crteže položaja i detalja veze skele sa objektom, detalja ukrućenja, razupirača i drugih elemenata koji se koriste za obezbeđenje stabilnosti skele kao celine;

Radne skele se postavljaju, održavaju, koriste i uklanjaju prema tehničkoj dokumentaciji koja mora da sadrži:

 1. crteže radnog poda i zaštitne ograde;
 2. crteže detalja veze radnog poda sa skelom i veze zaštitne ograde sa radnim podom ili skelom;
 3. crtež prilaza radnim etažama skele;
 4. odredbu za najveće dozvoljeno opterećenje i uputstvo za korišćenje i održavanje;
 5. redosled i način montaže i demontaže sa merama zaštite na radu;
 6. atest o ispravnosti upotrebljenih materijala;

Noseća skela

Nosećom skelom, smatra se privremena konstrukcija čija je namena da prenese na podlogu opterećenje od gradilišnog saobraćaja, opreme, instalacija, materijala, privremenog objekta ili težinu dela konstrukcije, koji je u izradi.

Viseća skela

Viseće skele postavljaju se na onim delovima objekta ili konstrukcije gde ne postoji mogućnost postavljanja stojeće skele ili gde bi njeno postavljanje iziskivalo povećane troškove. Viseće skele pri izvođenju građevinskih radova koriste se samo kao radne skele.

Zaštitna skela

Zaštitna skela sa nadstrešnicom je namenjena za zaštitu radnika od padajućih predmeta. Postavlja se na visinu najmanje 2,5 m od podloge po kojoj se radnici kreću.

 • Skele moraju biti adekvatno učvršćene (kosnik ili za građevinu)
 • Zabranjena je upotreba instalacija za učvršćenje skele (vodovodnih cevi, cevi za gas i sl)
 • Materijal i oprema moraju da budu u dobrom stanju
 • Skela ne sme da sprečava otvaranje vrata od prostorija ili metalnih ormana
 • Zabranjeno je montirati skelu u blizini električnih kablova
visinki radovi skele
visinki radovi skele
visinki radovi skele
visinki radovi skele
visinki radovi skele
visinki radovi skele