Lafarge Kuće

Početna / Lafarge-Holcim, Program francuskih kuća

LAFARGE KUĆE

Lafarge Kuće

  • 065 206 84 42
  • 011 32 43 274

Societe Generale-Korisnički centar

lafarge kuce logo

Imate građevinsko zemljište i želite da ga prodate?

Ukoliko prodajete građevinsko zemljište, pogodno za izgradnju individualnih kuća, popunite tražene podatke i vaše zemljište će se naći na našoj mapi lokacija pogodnih za izgradnju. Usluga mapiranja zemljišta je besplatna.

Da li je prošao asfalt?*

Da li se plac nalazi na zemljištu gde je dozvoljena gradnja?*

Da li poseduje list nepokretnosti?*

Da li poseduje izvod iz lokacijskih uslova?*

*Slanjem podataka unetih putem ove interenet stranice potvrđujem da sam saglasan da Lafarge BFC d.o.o. iz Beočina, kao i njegovi zaposleni i spoljni saradnici, mogu sve moje unete podatke, lične i o nepokretnosti, uključujući i one koji mogu predstavljati zaštićene podatke o ličnosti u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) i drugih važećih propisa, trajno mogu dalje obrađivati i obrađene ili neobrađene koristiti u svrhe oglašavanja radi prodaje, koristiti u promotivne svrhe, razmenjivati sa drugim fizičkim i pravnim licima. Upoznat sam sa činjenicom da ovu Saglasnost mogu pisanim putem opozvati u bilo kom trenutku.