LAFARGE Proizvodi i primena

Početna / Proizvodi i primena

LAFARGE APLIKACIJE I PRIMENA PROIZVODA

Kako da primenite naše proizvode u izgradnji

Savremena gradnja teži cilju da bude sigurna i efikasna gradnja. Ona zahteva moderne materijale koji takvu gradnju omogućuju. Cement kao osnovni građevinski materijal je ključ za Vašu efikasnost. Upravo naši specijalno dizajnirani proizvodi: Beočinski Standard, Beočinski Profi i Beočinski Multibat omogućavaju da Vaša gradnja bude sigurna, efikasna i ekonomična.

Uz pomoć naše interaktivne kuće, proverite koji su materijali najbolji za upotrebu prema pozicijama u gradnji, kao i način izrade svake od pozicija.

Klikom na vezu pored uvodnog teksta ili pored preporučenog proizvoda saznajte više detalja.

Kalkulator materijala će Vam pomoći da se informišete i jednostavno procenite koliko će Vam materijala biti potrebno za gradnju i kada unesete jedinične cene, izračunate okvirnu cenu planiranih radova.

Na kraju, odaberite Vama najbliže stovarište na kome ćete kupiti izabrane proizvode!

Zidanje

Malteri za zidanje se upotebljavaju za zidanje zidova od opeke i blokova od pečene gline, zidova od silikatne opeke, zidova od blokova šljakobetona...Saznaj više

Beočinski MULTIBAT

Beočinski STANDARD

Malterisanje

Služi za izradu ravnih, glatkih ili specijalno obradjenih površina zidova. Osnovna uloga maltera za malterisanje je zaštita zida od atmosferskih dejstava...Saznaj više

Beočinski MULTIBAT

Beočinski STANDARD

Nadvratne i nadprozorske grede

Kod betoniranja nadvratnih i nadprozornih greda voditi računa o visinama kako ne bi bilo problema kod ugradnje vrata i prozora...Saznaj više

Beočinski STANDARD

Beočinski PROFI

Konstruktivni elementi (stubovi, grede, ploče)

Kod betoniranja stubova i greda, od izuzetne važnosti je pravilno izvodjenje oplata. Oplate moraju biti uradjene tako da omoguće prijem sila pritiska sveže betonske smeše...Saznaj više

Beočinski STANDARD

Beočinski PROFI

Konstruktivni elementi (stubovi, grede, ploče)

Kod betoniranja stubova i greda, od izuzetne važnosti je pravilno izvođenje oplata. Oplate moraju biti urađene tako da omoguće prijem sila pritiska sveže betonske smeše...Saznaj više

Beočinski STANDARD

Beočinski PROFI

Cementna košuljica

Cementna košuljica predstavlja sloj podne obloge spravljen sa cementom, koji je namenjen i kao izravnavajući sloj preko koga se postavljaju podne obloge. Prenosi eksploataciona opterećenja sa podne obloge na međuspratnu konstrukciju. Saznaj više

Beočinski STANDARD

Beočinski PROFI

Temelji

Pre početka radova neophodno je iskopati rupu za temelj dubine (h) i širine (d) ručno ili mašinski...Saznaj više

Beočinski STANDARD

Beočinski PROFI

Staze oko objekata

Pre svega je potrebno poravnati teren, odnosno skinuti humus, a zatim nasuti i dobro nabiti tampon od šljunka čija debljina bi trebalo da bude bar 5-7cm.Saznaj više

Beočinski STANDARD

Beočinski PROFI

Parkinzi i kolski prilazi

Pre svega je potrebno poravnati teren, odnosno skinuti humus, a zatim nasuti i dobro nabiti tampon od šljunka čija debljina bi trebalo da bude bar 5-7cm.Saznaj više

Beočinski PROFI

Koliko vam je potrebno materijala za izgradnju?

Planirate radove? Olakšajte sebi planiranje i uz pomoć našeg kalkulatora izvršite okvirnu procenu količine Lafarge materijala koji su Vam potrebni za zidanje, malterisanje ili betoniranje.

Kalkulatori za spravljanje maltera i zidanje


Dobrodošli na stranicu sa našim kalkulatorima za spravljanje maltera i zidanje šupljim glinenim i betonskim blokovima!

Pratite sledeće kratko uputstvo:

 1. Odaberite tip kalkulatora
 2. Unesite količinu maltera (u slučaju malterisanja) ili dimenzije zida (u slučaju zidanja)
 3. Odaberite razmeru iz opadajućeg menija

Kao rezultat dobićete zapreminsku ili masenu količinu potrebnih sastojaka.

Isprobajte!

Zidanje zidova opekom


 • Razmera maltera
  • Prenos skipom
   • Krečni malter 1:3
   • Produžni malter 1:1:6
   • Produžni malter 1:2:6
   • Produžni malter 1:3:9
   • Cementni malter 1:3
  • Prenos kranom
   • Krečni malter 1:3
   • Produžni malter 1:1:6
   • Produžni malter 1:2:6
   • Produžni malter 1:3:9
   • Cementni malter 1:3

Zidanje zidova šlupljim glinenim blokovima 29 x 19 x 19 cm


 • Razmera maltera
  • Prenos skipom
   • Produžni malter 1:2:6
   • Produžni malter 1:3:9
   • Cementni malter 1:3
  • Prenos kranom
   • Produžni malter 1:2:6
   • Produžni malter 1:3:9
   • Cementni malter 1:3

Zidanje zidova šlupljim glinenim blokovima 25 x 19 x 19 cm


 • Razmera maltera
  • Prenos skipom
   • Produžni malter 1:2:6
   • Produžni malter 1:3:9
   • Cementni malter 1:3
  • Prenos kranom
   • Produžni malter 1:2:6
   • Produžni malter 1:3:9
   • Cementni malter 1:3

Zidanje zidova šlupljim glinenim blokovima 39 x 19 x 19 cm


 • Razmera maltera
  • Prenos skipom
   • Produžni malter 1:2:6
   • Produžni malter 1:3:9
   • Cementni malter 1:3
  • Prenos kranom
   • Produžni malter 1:2:6
   • Produžni malter 1:3:9
   • Cementni malter 1:3

Zidanje zidova šlupljim glinenim blokovima 39 x 24 x 19 cm


 • Razmera maltera
  • Prenos skipom
   • Produžni malter 1:2:6
   • Produžni malter 1:3:9
   • Cementni malter 1:3
  • Prenos kranom
   • Produžni malter 1:2:6
   • Produžni malter 1:3:9
   • Cementni malter 1:3

Zidanje zidova betonskim blokovima BN-20 i BN-25


 • Tip blokova i razmera maltera
  • Zid od blokova 40x20x20 cm
   • Produžni malter 1:2:6
   • Produžni malter 1:3:9
   • Cementni malter 1:3
  • Zid od blokova 40x24x20 cm
   • Produžni malter 1:2:6
   • Produžni malter 1:3:9
   • Cementni malter 1:3


 • Tip maltera i razmera(cement,pesak)
  • Malter za malterisanje
   • 1:3
   • 1:2.5
  • Malter za zidanje
   • 1:3.5


 • Razmera(cement,pesak)
  • Spravljanje ručnim putem
   • Bez sejanja
    • 1:1
    • 1:2
    • 1:3
    • 1:4
   • Sa sejanjem
    • 1:1
    • 1:2
    • 1:3
    • 1:4
  • Mašinskim putem
   • 1:1
   • 1:2
   • 1:3
   • 1:4


 • Razmera(cement,kreč,pesak)
  • Spravljanje ručnim putem
   • Bez sejanja
    • 1:1:5
    • 1:1:6
    • 1:2:5
    • 1:2:6
    • 1:3:9
   • Sa sejanjem
    • 1:1:5
    • 1:1:6
    • 1:2:5
    • 1:2:6
    • 1:3:9
  • Mašinskim putem
   • 1:1:5
   • 1:1:6
   • 1:2:5
   • 1:2:6
   • 1:3:9


Vrste nosivih idanih zidova:

 • Nearmirani zidovi
 • Zidovi uokvireni serklažima
 • Armirani zidovi

Podela maltera:
 • Cementni malter: smesa određenih količina cementa i peska, i-ili dodataka (po potrebi)
 • Cementno-krečni malter: smesa određenih količina cementa, građevinskog kreča i peska (podužni malter)
 • Krečni malter
 • Laki (lakoagregatni) malteri
 • Tankoslojni malteri (lepkovi, debljina max. 3mm)
 • Gotovi, unapred pripremljeni malteri (eng. "Ready mixed mortars")

Kalkulatori za spravljanje betona

 • Izborne opcije (marka betona, konzistencija, tip cementa)
  • Marka betona - MB 10
   • Slabo plastična konzistencija
    • Tip cementa: Profi - CEM II/A-M(S-L)42.5R
    • Tip cementa: Standard - CEM II/B-M(V-L)32.5R
   • Plastična konzistencija
    • Tip cementa: Profi - CEM II/A-M(S-L)42.5R
    • Tip cementa: Standard - CEM II/B-M(V-L)32.5R
  • Marka betona - MB 15
   • Slabo plastična konzistencija
    • Tip cementa: Profi - CEM II/A-M(S-L)42.5R
    • Tip cementa: Standard - CEM II/B-M(V-L)32.5R
   • Plastična konzistencija
    • Tip cementa: Profi - CEM II/A-M(S-L)42.5R
    • Tip cementa: Standard - CEM II/B-M(V-L)32.5R
  • Marka betona - MB 20
   • Slabo plastična konzistencija
    • Tip cementa: Profi - CEM II/A-M(S-L)42.5R
    • Tip cementa: Standard - CEM II/B-M(V-L)32.5R
   • Plastična konzistencija
    • Tip cementa: Profi - CEM II/A-M(S-L)42.5R
    • Tip cementa: Standard - CEM II/B-M(V-L)32.5R
  • Marka betona - MB 25
   • Slabo plastična konzistencija
    • Tip cementa: Profi - CEM II/A-M(S-L)42.5R
    • Tip cementa: Standard - CEM II/B-M(V-L)32.5R
   • Plastična konzistencija
    • Tip cementa: Profi - CEM II/A-M(S-L)42.5R
    • Tip cementa: Standard - CEM II/B-M(V-L)32.5R

proizvodi vrece velike

Pronađite Lafarge proizvode na stovarištima

 • Pun asortiman Lafarge proizvoda